مرور برچسب

تحت نظارت واحد خواهران هیأت

 طرح دختران بهشتی هیأت آئین حسینی / ثبت نام هزاران دختر تهرانی

یکی از مسئولان طرح دختران بهشتی هیأت آئین حسینی گفت: این طرح ویژه دختران پایه اول تا ششم ابتدایی است. در هر محله تهران، دختران محجبه توسط خادمان و عناصر مرتبط با هیأت شناسایی و ثبت‌نام شده‌اند. #طرح#دختران_بهشتی#آئین_حسینی محمد