مرور برچسب

تجهیز کتابخانه

ساخت ۱۰۰ واحد خوابگاه متاهلین در دانشگاه تهران

دانشگاه تهران اعلام کرد برای احداث خوابگاه 100 واحدی متاهلین به کمک یکی از حامیان دانشگاه و تجهیز کتابخانه خوابگاه‌های دانشگاه تهران مذاکراتی صورت گرفته است. #خوابگاه#متاهلین#دانشگاه_تهران به نقل از دانشگاه تهران، اولین جلسه دوره سوم