مرور برچسب

تامین خون بیماران

سازمان انتقال خون از تامین خون مورد نیاز بیماران خبر داد

رییس سازمان انتقال خون گفت: در سال ۱۴۰۱ خون مورد نیاز بیماران تامین شد. #تامین#خون#سازمان#انتقال#خون به گزارش خبرگزاری افسران،مصطفی جمالی، در پیام نوروزی ضمن تشکر از خانواده بزرگ انتقال خون، از ایثار، تلاش و خدمت بی دریغ دست