مرور برچسب

بی‌نیازی از آزمایش نیش پشه روی انسان

ابداع ماده جدید/ بی‌نیازی از آزمایش نیش پشه روی انسان

پژوهش زیست محیطی پروفسور "امید ویسه" با ابداع یک زیست‌ماده جدید، امیدوار است که دیگر به داوطلب انسانی برای آزمایش نیش پشه‌ها نیاز نباشد. #پژوهش_نیش_پشه#پروفسور_امید_ویسه به نقل از آی ای، یک ماده زیستی جدید که به طور بالقوه نیاز به