مرور برچسب

بررسی تکنیکی

تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر نظریات علوم اجتماعی

انقلاب اسلامی ایران، ضمن آنکه ساختار یک نظام 2500 ساله را ویران کرد و تار و پود حکومت و سلطه شاهان را در هم ریخت، عرصه ای جدی بود برای آزمون تئوری های رایج و مرسوم در علوم اجتماعی. ابعاد این انقلاب بسیار گسترده‏تر از آن بود که در