مرور برچسب

بانک مرکزی، بدهی، دولت، منفی

 بدهیِ دولت به بانک مرکزی منفی شد

بانک مرکزی: خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان فروردین امسال منفی ۱۳۳ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان بوده. این به آن معناست که سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی از بدهی‌هایش بیشتر است. بنابراین رابطۀ مالی هر دو تاثیر کاهنده بر رشد پایه پولی داشته