بدهیِ دولت به بانک مرکزی منفی شد

بانک مرکزی: خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان فروردین امسال منفی ۱۳۳ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان بوده. این به آن معناست که سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی از بدهی‌هایش بیشتر است. بنابراین رابطۀ مالی هر دو تاثیر کاهنده بر رشد پایه پولی داشته است

نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به تیر هم ۲۷.۵ درصد کاهش یافته که کمترین نرخ رشد نقدینگی ۱۲ ماهه در ۴۵ ماه قبل از خود بوده است

« ویرانه ای که دولت قبل  درست کرده بود هنوز درست نشده است »


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.