مرور برچسب

بازدید رئیس سازمان سنجش

بازدید رئیس سازمان سنجش از حوزه آزمون دکتری / تشریح جزئیات برگزاری آزمون

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور از حوزه برگزاری آزمون دکتری بازدید کرد. #بازدید#پور_عباس#ریاست#سنجش#آزمون#دکتری#دانشگاه#علم_صنعت عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور صبح امروز از حوزه برگزاری آزمون دکتری در دانشگاه علم و صنعت