مرور برچسب

بازبینی عابر مکانیزه

خدمات مناطق پایتخت/برگزاری رویداد سالم پیر شویم / اجرای تونل نوری

مناطق 22گانه شهرداری تهران هر روز خدماتی را برای شهروندان ارائه می دهند که گزیده آنها اطلاع رسانی می شود. #تهران#بزرگ#اقدامات#مناطق#شهرداری محمد رضا ندرلو معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه8 گفت: نظافت معابر در طرح