مرور برچسب

ایستادگی در برابر ظلم

اصول و مبانی بنیادین و شاخص های انقلاب اسلامی

اصول انقلاب، جهت‌گیری‌های فکری، شاخص‌های اصلی و شعارهای بنیادین انقلاب را مشخص می‌کند. این اصول سلیقه‏اى نیست و از اسلام، قانون اساسى، رهنمودها و وصیت‏نامه‏ امام خمینی (ره) اخذ می‌شود. #اصول#بنیادین#انقلاب#اسلامی انقلاب اسلامی همانند