مرور برچسب

افزایش سطح آمادگی اجرایی

مانور پرتوی در فشافویه ری /شبیه سازی سقوط هواپیمای حامل رادیو اکتیو

مانور از پیش تعریف شده پرتوی در بخش فشافویه شهرستان ری به منظور افزایش سطح آمادگی دستگاه‌های اجرایی صبح امروز برگزار شد. #متنور#فشافویه#سناریو#آمادگی#اجرایی صبح امروز مانور از پیش تعریف شده پرتوی در بخش فشافویه شهرستان ری به