مرور برچسب

افزایش سرانه سبد غذایی

حمایت‌های تغذیه‌‎ای کمیته امداد از ۶۰ هزار مادر شیرده و باردار

مدیرکل بهداشت، درمان و بیمه‌های اجتماعی کمیته امداد گفت: ۶۰ هزار مادر شیرده و باردار با سرانه ۵۵۰ هزار تومان، تحت پوشش حمایت‌های تغذیه‌‎ای قرار دارند. #حمایت#تغذیه_ای#کمیته#امداد#مادران#باردار#شیرده  به گزارش خبرگزاری افسران، مجتبی