مرور برچسب

افزایش روزی

آراستگی سر و صورت در سبک زندگی اسلامی

دین اسلام جهت آراسته بودن مسلمانان مجموعه کاملی از دستورات را در سه محور ارائه کرده است که یکی از مهم­ترین آنها آراستگی سر و صورت است. آراستگی لب و دندان به وسیله مسواک زدن و کوتاه کردن موهای پشت لب در روایات مختلف سفارش شده است.