مرور برچسب

افراد دارای زخم باز

ساماندهی زنان معتاد متجاهر منع پذیرش در یاور شهر ۸ + ویدئو

مدیر کشیک یاور شهر ۸ گفت: همه زنان معتاد منع پذیرشی این مرکز، پرونده قضایی، پزشکی و روان‌شناسی دارند و برای رسیدن به نقطه مطلوب باید از ۹ گام الگوی آموزشی، تربیتی و ‌‌درمانی عبور کنند. گروه خبرگزاری افسران، یکی از اقداماتی که در