مرور برچسب

اطلاع رسانی

چالش های تعامل و ازدواج در خانواده های سنتی

شايد اصلي ترين چالش ازدواج براي جوان هاي امروز که متولدين دهه 60 هستند، کنار آمدن با خانواده باشد خانواده هايي که اغلبشان هنوز هم به روش هاي سنتي اعتماد بيشتري دارند و البته بيراه هم نمي گويند. #چالش#عامل#ازدواج#خانواده#سنتی اما