مرور برچسب

اشتغال و مسکن معلولین

استفاده ۲.۵ میلیون خانواده از کمک های بهزیستی

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به رصد کامل مراکز بهزیستی گفت: ما از همکاری افراد و نهادها در خصوص مواجهه با آسیب‌های اجتماعی استقبال می‌کنیم. #قادری# به گزارش افسران، نشست خبری علی محمد قادری معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی برگزار شد.