مرور برچسب

اسوه بزرگداشت مادر

 شخصیت حضرت مسیح(ع) در قرآن/پنج درس زندگی حضرت مسیح

علاوه بر آیات بسیار زیبایی که در خصوص حضرت مسیح در قرآن کریم بیان شده، منابع روایی نیز سخنان و نکات طلایی از ایشان در منابع ثبت و ضبط کرده است، تمام این معارف و درس های کلیدی چراغ راهی برای جویندگان سعادت و خوشبختی است، در عین حال باید