مرور برچسب

اسلام گرایی در اروپا

تاثیر انقلاب اسلامی در دنیا /قاره های اروپا، آسیا و آمریکا

با پیروزی انقلاب اسلامی موجی گسترده ای از اسلام خواهی در سراسر دنیا شاهد هستیم. انقلاب اسلامی؛ زمینه ای برای انقلاب جهانی #تاثیر#انقلاب#اسلامی#ایران#قاره_ها انقلاب اسلامی ایران در زمره یکی از بزرگترین رخدادهای قرن بیستم است