مرور برچسب

اسرار عدد چهل

تحلیل واژه اربعین در قرآن و روایات

«اربعین» عددی آسمانی است که رمز و رازهای فراوانی در آن نهفته است. انبیا و اولیای الهی همواره سنّت اربعین را گرامی داشته و آثار بسیاری با مفهوم اربعین از خود به جا گذاشته اند. #جایگاه#اربعین#در_قرآن طرح مسأله و ضروت بحث با اینکه