مرور برچسب

استقرار گشت ناظر در محل پر مسافر

گزارش تخلفات تاکسی‌ها / استقرار گشت‌های نظارتی تاکسیرانی / وام نوسازی تاکسی‌های فرسوده

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ و نقل شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به افزایش سالانه کرایه تاکسی از اردیبهشت ماه، از ضرورت نظارت تاکسیرانی و شهروندان بر نحوه اعمال میانگین افزایش نرخ‌ها گفت. #تشکری_هاشمی#گزارش#تخلف#تاکس#گشت#نظارتی به