مرور برچسب

استفاده کیسه های فیلتردار

کارنامه فعالیت های سازمان انتقال خون

سازمان انتقال خون تنها متولی تامین خون و فرآورده‌های خونی سالم در کشور است و به رغم وجود تحریم و کاستی منابع مالی در دولت سیزدهم، افتتاح چند مرکز انتقال خون و انبار استراتژیک، تامین صد درصدی و ذخیره خون مورد نیاز مراکز درمانی را در