مرور برچسب

استفاده آگاهانه اینستاگرام

کودکان کار مجازی کودک آزاری مدرن / سو استفاده والدین

به شش یا هفت‌سالگی نرسیده؛ اشعاری را از حفظ کرده؛ اشعاری مستهجن و بی‌معنی، بی‌خبر اما از معانی‌اش. در هر سکانس لباسی شیک به سلیقه بزرگ‌ترها می‌پوشد و تمام اداهایی که به او دیکته شده را موبه‌مو اجرا می‌کند تا رضایت‌خاطر همان بزرگ‌ترها را