مرور برچسب

استحاله

‏‏ شناخت آسیبها و آفتهای ارکان انقلاب اسلامی (بخش اول)

شناخت آسيب ها و آفتهايي كه انقلاب اسلامي ايران را تهديد مي‏كنند، نخستين و اساسي‏ ترين قدم در جلوگيري از پيدايش و رشد آسيب هاست. با اين هدف، پرسش اصلي مقاله حاضر معطوف به آسيب‏ شناسي اركان انقلاب اسلامي ايران است.