مرور برچسب

استاندارد حمل و نقل هوشمند

تدوین استانداردهای داخلی برای ارتقای سامانه‌های حمل‌ونقل هوشمند

ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل‌ونقل پیشرفته از همکاری با کمیته فنی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) جهت تدوین استاندردهای سامانه‌های حمل و نقل هوشمند خبر داد. #استاندارد_حمل_و_نقل_هوشمند #استاندارد_محصولات_داخلی فناوری و اقتصاد