مرور برچسب

آخرت

متنعمان و صاحبان نعمت در آخرت چه کسانی هستند؟

بر اساس وعده های الهی در قرآن کریم، عده ای در آخرت از نعمت های الهی برخوردار خواهند شد. ۱ - متنعّمان درآخرت بر اساس آموزه های قرآن ، متنعمان در آخرت به قرار ذیلند: ۱.۱ - انبیاء ۱. پیامبران: در آخرت، حضرت ابراهیم 

مسیر قیامت و آخرت انسان از سکرات موت تا پل صراط

انسان در مسیر سفر آخرتش منازل و مراحل متعدد را از سکرات موت تا پل صراط طی می‌کند که در اینجا به اختصار درباره آن منازل توضیحاتی ارائه می‌شود. ۱ - تبیین مسیر قیامتبرای سفر آخرت منازلی ذکر شده است: ۱.۱ - سکرات موتنخستین منزل، جریان

تقارن اصلی دنیا و آخرت در چیست؟

تقارن ایمان به آخرت با ایمان به خدا و ایمان به پیامبران (علی نبینا وآله و علیهم السلام) نشان دهنده اهمّیت آن است. ۱ - در قرآنقرآن کریم دنیا و آخرت را در ده‌ها آیه در کنار هم آورده و اموری را مورد توجّه قرار داده است: ۱.۱ - رابطه

اهتمام به آخرت عامل بی نیازی دنیوی

تصور نادرست و غیرواقعی مردم این است که همت گماشتن برای آخرت، موجب کم شدن روزی می‌شود و کوشیدن برای دنیا موجب افزایش آن می‌گردد. #اصلاح#آخرت#افزایش#روزی در روایات تصریح شده که اهتمام به آخرت، عاملی برای رسیدن به احساس غنا و بی نیازی

حدیث روز

صحبت‌های پسر سوری از زیر آوار يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِای انسان، چه باعث شد که به خدای کریم بزرگوار خود مغرور گشتی (و نافرمانی او کردی)؟