مرور رده

هویت و باور ملی

شعارهای جهانی، فطری، درخشان و همیشه‌زنده‌ی انقلاب اسلامی

برای همه چیز می‌توان طول عمر مفید و تاریخ‌مصرف فرض کرد، امّا شعارهای جهانی این انقلاب دینی از این قاعده مستثنا است؛ آن‌ها هرگز بی‌مصرف و بی‌فایده نخواهند شد، زیرا فطرت بشر در همه‌ی عصرها با آن سرشته است. آزادی، اخلاق، معنویّت، عدالت،

جهاد دانشگاهی گره گشای مشکلات دستگاه‌های اجرایی

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: امیدوارم روزی برسد که هر وزارتخانه و دستگاهی اگر مشکلی در بستر توسعه فناوری دارد به جهاددانشگاهی مراجعه کند تا آن کار را انجام دهد و امیدوارم این نهاد هیچ گاه به سیستم اداری دولتی تبدیل نشود.

طراحی سامانه هدا به عنوان مرجع ارائه خدمات هویتی ایرانیان 

ریاست سازمان ثبت احوال / خبر سامانه هدا سامانه هدا به منظور ارائه خدمات هویتی در سطوح مختلف به صورت آسان با امکان بهره برداری در اغلب بسترها طراحی شده و در حالت کلی، درگاهی مرجع به عنوان پنجره واحد ارائه خدمات هویتی ایرانیان در نظر