علیرضا فیروزجا اجازه بازی با حریف روسی را ندارد!

جناب فیروزجا هستند که رفت به فرانسه پناهنده شد چون در ایران بهش اجازه ندادن جلوی حریف اسرائیلی بازی کنه

دیروز فدراسیون فرانسه بهش اجازه نداده جلوی حریف روسی مسابقه بده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.