ره آورد انقلاب خمینی کبیر / تعیین سرنوشت ملت ها

انقلاب اسلامی ایران با اعتماد بخشی به مسلمانان و مظلومان جهان یک بار دیگر به آنها یادآوری کرد که تنها خدا بزرگ است، بنابرای از هیمنه پوشالی دشمن نباید ترسید.

#ره_آورد#انقلاب#ایران#سرنوشت#ملتهای#مسلمان

نیت خالص و کار برای خدا پیروزی آفرین است

۲۲بهمن ظرفیت بزرگی است که از آن به عنوان یوم الله یاد شده است. ظرفیتی که نشان دهنده عظمت اراده یک ملت در برابر رژیمی است که حامیانش قدرتهای بزرگی چون آمریکا بودند. اما ملت ایران با تبعیت از الگوی ذهنی نه شرقی نه غربی امام خمینی(ره) تا پیروزی بر آن ایستادگی کرد. پیروزی انقلاب اسلامی ایران در ۲۲ بهمن۵۷ نشان دهنده عظمت معنویت و فرهنگ اسلامی برای ایستادگی در برابر مستکبران جهان است. امام خمینی(ره) در طول دوران مبارزاتی علیه شاه تلاش کرد تا مردم مسلمان جهان و ملت‌های ضعیف را متوجه اهمیت تحقق نیت خالصی کند که تنها برای قیام در راه خدا از جای بر می‌خیزد.

بیدار شدن این نیت در میان امت اسلامی و گروه‌هایی از مردم که تا آن زمان ضعیف و تحت ظلم واقع شده بودند. نقطه ای برای اوج گیری و جهشی برای خیزش پررنگ عمومی مردم در همراهی با حضرت امام(ره) برای پیروزی بر مستکبران عالم شد. بی شک امام خمینی(ره) تلاش کرد تا مردم را متوجه این موضوع کند که پیروزی نهایی آنها در گرو تداوم نیت خالص کار کردن و مجاهدت در راه خداست، هر چه قدر نیت ها و درونیات انسان خالص شود و برای خداوند متعال کار کند و به همان اندازه نصرت و پیروزی الهی از آن او خواهد شد.

فضای معنوی انقلاب اسلامی عالم گیر شده است

عدم تحلیل صحیح برخی در خارج از ایران اعم در جهان اسلام یا خارج از جهان اسلام از واقعیات انقلاب اسلامی ایران را می‌توان از ارزیابی نادرست آنها از ظرفیت های انقلاب اسلامی دانست چرا که امکان و ابزار قضاوت درستی از تحولات ملموس انقلاب اسلامی در دست آنها نیست یا در دسترس آنها قرار داده نشده است. ظرفیت های پیروزی انقلاب اسلامی به قدری وسیع است که  به نظر می‌رسد ما در فضای تفکر بزرگتری از فضای جهانی موضوعات مهمی چون معنویت و تاثیرگذاری آن را بر پیروزی اراده مظلومان بر خواست دشمنان اسلام را تبیین نموده ایم. این فضا نه تنها در کشور بلکه در خارج از مرزهای جغرافیایی ایران به خوبی تجربه شده است و همه مستضعفان عالم آن را لمس کرده اند به همین جهت موضوع خلوص نیت در انجام کارها و افعال، یکی از یادگاری های مهم حضرت امام برای تداوم انقلاب اسلامی در برابر نظام سلطه به شمار می رود.

تعیین سرنوشت ملتها ره آورد انقلاب امام بود

حضرت امام خمینی(ره) تلاش کردند تا موضوع مهم اعتماد به نفس را در میان امت ها زنده کنند. در حالی که حاکمیت ها تلاش داشتند تا اعتماد به نفس ما را در برابر زورگویی ها و زیاده خواهی های خود بگیرند، اما امام خمینی(ره) با پیروزی انقلاب اسلامی با بیداری درونی انسان ها تلاش کرد آنها را به این موضوع مهم جلب کند که باید برای سرنوشتشان تصمیم بگیرند و از قدرت پوشالی حاکمیت ها نهراسند. طلیعه بینش امام خمینی(ره) باعث شد که نگرش انسان ها درباره سرنوشت خود دچار تغییر و تحول جدی شود، انسان ها در این فضا به همکاری هر چه بیشتر برای تعیین سرنوشت خود امیدوار شدند.

نظام ایستادگی در برابر سلطه ره آورد انقلاب امام بود

امام خمینی در یکی دیگر از رهنمودهای نور آفرین خود برای ملتهای مظلوم جهان تلاش کرد تا نظامی را به عنوان نظام ایستادگی در برابر نظام سلطه طراحی کند، در این فضا با روحیه اعتماد به نفسی که به مظلومان و مسلمانان داده شده بد امام آنها را به مبارزه و پیگیری اهداف اصلی خود ترغیب کردند.

تنها خداست که بزرگ است، دشمن بزرگ نیست  

نکته دیگری که در فضای تفکر حضرت امام(ره) در پیروزی انقلاب اسلامی جالب است نحوه مواجهه با دنیای استکبار است. امام به ملت ها آموخت که هر چه قدر دشمن را بزرگ فرض کنید و به او عظمت دهد خود را کوچک فرض کرده اید، در این وضعیت نمی توانید در برابر دشمن موضع گیری درستی داشته باشید. چرا که دشمن از موضع بالا به شما می نگرد. حضرت امام در فرهنگ مبارزه با استکبار، استعمار و استبداد تلاش کردند روحیه خود کوچک بینی ملتها را بشکنند و آنها را به حفظ عزت و اعتماد به نفس بیشتر فرابخوانند تا انسان های ضعیف و مسلمانان به ظرفیت ها و نیروی درونی خود ایمان بیاورند تا براساس این باور کسی را جز خدای یکتا بزرگ نبیند و از هیچ نظامی نهراسند.

فضای به وجود آمده در مکتب ۲۲بهمن که ماحصل تلاش بنیانگذار انقلاب اسلامی و شهدای انقلاب بود منجر به تحقق واقع‌بینی در میان نسل‌های مختلف شد، واقع بینی که مانع هراس آنها از دشمنان و استکبار جهانی می شد. امام کوشید از ره آورد ۲۲بهمن ۵۷ مردم را وارد صحنه های مختلف اجتماعی کند تا با تسلط بر سرنوشت خویش به خود متکی باشند و در رویارویی با هیمنه پوشالی دشمنان از چیزی نهراسند.

شهدای مقاومت نمونه های اصیل پرورش یافتگان مکتب خمینی اند

هشت سال دفاع مقدس در ایران و حضور مقاومت در جای جای جهان اسلام نشان دهنده ظرفیت های نجات بخش ۲۲بهمن و پیروزی انقلاب اسلامی ایران است. ظرفیتی که روحیه مضاعفی به ملت های در بند داد تا علاوه بر ارتقای خود از نظر مادی و معنوی مانع هر گونه تجاوز دشمن شوند. امروز ایران اسلامی و مبارزانی که در جای جای منطقه برای حفظ جان و ناموس مسلمان و غیر مسلمان از جان خود گذشتند نمونه های اصیلی از پرورش یافتگان مکتب امام خمینی(ره) هستند، نمونه هایی از مقاومت جانانه مردانی که با اعتماد و اعتقاد به خدا و حاکمیت ملی بر علیه ظلم ایستادگی کرده اند.

تفکر امامین انقلاب اسلامی ایران همچنان می درخشد

نکته دیگری که در تفکر حضرت امام مورد توجه قرار گرفت بحث نوع نگاه به قدرت ها است. امام خمینی(ره) در فضای حرکت انقلاب اسلامی تلاش کرد روحیه خود اتکایی و اعتماد به نفس را در رویکردهای علمی، اقتصادی و فرهنگی و… به ملت ها یادآوری کنند، موضوعی که سرچشمه یک معادله جدید یا مبارزه جدیدی علیه استثمار علمی و فرهنگی و اقتصادی حکومت های جور بود. از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون انقلاب اسلامی ایران پناهگاهی برای کسانی است که می خواهند در برابر زورگویی های غرب و شرق ایستادگی کنند. امام این فضا را رقم زد و ملت ها جذب این فضا شدند تا با مظاهر قدرت مبارزه کنند. این نگاه انقلاب اسلامی با رهبری حضرت آیت الله خامنه ای(مدظله العالی) تداوم یافته و به ملت های دیگر نیز صادر شده است. نگاهی که منجر به بیداری ملت های مسلمان و ایستادگی آنها در برابر قدرت های بزرگ جهان شده است.

موضوع نفی سلطه قدرت های سلطه از جمله موضوعاتی است که امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری با قوت و قدرت دنبال کرده و می کنند تا در نهایت ملت های مظلوم و مسلمان و آزادی خواه جهان به مسیری هدایت شوند که تنها جنبه های مثبت زندگی انسانی مثل اعتماد به نفس و اعتماد به خداوند متعال و نفی قدرت‌های استکباری و مقطعی اولویت های مهم زندگی باشد. ماحصل تفکر امام و مقام معظم رهبری است که انقلاب اسلامی ایران را از قرن بیستم به قرن بیست و یکم همچنان با درخشش و با شکوه نگاه داشته و ملت های مبارز و مقاوم با عبرت گیری و الگوگیری از ایران پرتوان تر از گذشته در برابر زورگویان عالم ایستادگی می کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.