انسیه خزعلی:‌ تساوی به معنی غربی را قبول نداریم

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده:
وظایف و ویژگی‌های زن و مرد با هم متفاوت هستند. ندیدن تفاوت‌ها ظلم به زن است.

تبعیض مثبت ترحم به زن است.

@Afsaran_ir

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.