دیزاین نوروزی مجتمع اوپال

ارسالی مخاطبان |

خوده مسئولشم وایساده بود اونجا داشت توضیح میداد که اینا یک روش اعتراضی به حکومته و این ماهیا کشته شده های امسال هستنو این مزخرفات

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.