چرایی مقدس بودن مقاومت فلسطین

چرایی مقدس بودن مقاومت فلسطین را در این تصویر ببینید؛ چقدر تلخ است که مردمی را از وطن و سرزمینشان راندند…

@Afsaran_ir

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.