تظاهرات گسترده در انگلیس در اعتراض به شرایط کاری و دستمزد

تظاهرات کادر درمان در انگلیس

هزاران نفر از کارکنان بهداشت و درمان در انگلیس در اعتراض به حقوق و مزایای پایین و کمبود نیرو و کار زیاد تظاهرات کردند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.