خون جانباختگان هواپیمای اوکراینی خرج تبلیغات سیاسی براندازان شد!

خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی از حامد اسماعیلیون شکایت کردن و گفتن تمام کمک های مالی رو بالا کشیده و یا برای لیدرسازی خودش خرج کرده

عجب شاه دزدیه این مردک 🙂

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.