سندی بی هویتی مسیح علینژاد

📸 همان کسی که برای ایرانیان دوره افتاده منشور می نویسد و دایه مهربان تر از مادر برای زنان ایرانی شده در اسناد شهروندی این خانم ملیت قبلی ( انگلستان ذکر شده ) و هیچ اشاره ای به ایران نشده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.