رزومه وکیل خود خوانده

کمپین من وکالت می‌دهم در نطفه خفه شد
اما حیف نیست خانواده چپاول‌گر پهلوی از دزدی و غارت تا همکاری با رژیم بعث‌ در حافظه تاریخی مردم بازیادآوری و ثبت نشن؟!

@Afsaran_ir

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.