فرد متعرض به یک خانم مقابل مدرسه عضو فراجا نبوده/ دادسرای نظامی در حال تحقیقات است

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری هفتگی:
🔹کمتر از چند از ساعت از انتشار فیلم حمله به یک زن مقابل یک مدرسه در فضای مجازی، دادسرای نظامی تهران به این امر ورود کرد.

🔹فرد متعرض به خانم شناسایی و دستگیر می شود و پس از احضار، تفهیم اتهام شده و قرار تامین کیفری و قرار نظارت قضایی برای او صادر می شود.

🔹دادسرای نظامی در حال تحقیقات است و پس از صدور قرار نهایی اطلاع رسانی خواهد شد.

🔹اطلاعی ندارم که درباره آن خانم پرونده تشکیل شده است یا نه.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.