معادلات جهانی،با گنده گویی های منشوری اپوزیسیون تغییری نمی‌کند.

از تمسخر منشور به اصطلاح همبستگی تا عصبانیت اپوزیسیون از ربع پهلوی و بی‌سواد خطاب کردن او!!!

این منشور یک انحراف خطرناک غیر دموکراتیک به اسم دموکراسی به کام استبداد در حال پیشروی است که باید با قاطعیت جلوی آن ایستاد!!

ما هر چه دنبال اتوبوس گشتیم ندیدم کجا پارک شده که سوار آن شویم؛ بعد که این منشور بیرون آمد گفتند یا آن را می‌پذیرید یا از اتوبوس پیاده شوید!!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.