نتیجه جنگهای آمریکا از ۱۱سپتامبر۲۰۰۱

۳۵ تا ۶۰ میلیون نفر آواره!
نتیجه جنگ‌های آمریکا از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱

حالا این وحوش آمریکایی برای ما دم از حقوق بشر و آزادی می‌زنن!

محمدمهدی‌مصلحی

@Afsaran_ir

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.