داروخانه های مجاز توزیع داروهای سقط جنین

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران، در خصوص توزیع داروهای سقط جنین، توضیحاتی ارائه داد.

#سالاریان#معاون#نظام#پزشکی#دارو#سقط#جنین#داروخانه

علی سالاریان، در نامه‌ای خطاب به رؤسای نظام پزشکی شهرستان‌ها خواستار اطلاع رسانی به اعضا در خصوص ثبت داروهای رایج در سقط جنین در سامانه‌های مرتبط شد.

در متن نامه معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران آمده است: در نص ماده ۵۸ قانون حمایت از جوانی جمعیت آمده است؛ “توزیع داروهای رایج در سقط جنین فقط برای عرضه مراکز درمانی بیمارستانی دارای مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در داروخانه‌های آنها مجاز است.

هرگونه خرید، فروش و پخش این گونه داروها خارج از سامانه ردیابی و رهگیری فرآورده‌های دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نگهداری و حمل این داروها بدون نسخه پزشک جرم است و مشمول مجازات‌های تعزیری درجه ۳ تا ۶ موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ می‌شود”.

در همین راستا، خواهشمند است در خصوص ثبت داروهای رایج در سقط جنین در سامانه‌های مرتبط به اعضای نظام پزشکی اطلاع رسانی شود.

بدیهی‌ست تصریح قوانین و اطلاع رسانی مناسب به اعضا در راستای رسالت ذاتی و صیانت از حقوق ایشان و پیشگیری از چالش‌های انتظامی مرتبط خواهد بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.