قانونگذاری یا قاعده گذاری؟

جامعه با حکمرانی مبتنی بر «کنترل» دینی نمی‌شود

آیا جامعه و مردم با قانون گذاری رشد می‌کنند یا قاعده گذاری؟

چرا در اروپا و آمریکا با وجود قانون‌های زیاد و پیچیده، وقتی نظارت برداشته می‌شود یا شرایط خاصی بوجود می‌آید، مردم بی‌قانونی و بی‌اخلاقی‌ می‌کنند؟

🎙 مهندس امیر گودرزی
برنامه مهم و جالبی بود حتما ببینید

@Afsaran_ir

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.