کاش شاهزاده برگرده

کاش شاهزاده برگرده تا مثل پدرش
از تمامیت ارضی ایران دفاع کنه…

@Afsaran_ir

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.