آیا نقدینگی عامل تورمه؟


ببینید؛ سید یاسر جبرائیلی پاسخ میدهد.

@Afsaran_ir

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.