آزادی به سبک آمریکایی

مرد آمریکایی که پرچم رنگین کمان همجنس بازها را سوزاند، به ۱۶ سال حبس محکوم شد!

آزادی بیان‌ پیشکش، اینها بشریت را مجبور میکنند در برابر قوانین شیطانی زانو بزنند

@Afsaran_ir

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.