وقتی انسان تحویل میگری ولی جونور تحویل میدی

👤 این بچه بدبخت داشته زندگیش و میکرده تا اینکه سال ۲۰۰۴ مدونا سرپرستیش و به عهده میگیره و جانور فعلی و تحویل جامعه میده

@Afsaran_ir

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.