خشونت عمدی پلیس در فرانسه

خشونت عمدی پلیس در فرانسه؛ بیضه معترض فرانسوی قطع شد!

@Afsaran_ir

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.