۲٠ سال حبس برای معترض آمریکایی

۲٠ سال حبس برای پیرمردی که در اعتراضات کنگره آمریکا حضور داشت

ریچارد بارنت یا “بیگو” ۶٢ ساله، که در جریان حمله به کنگره در ۶ ژانویه ۲۰٢١ با نشستن روی صندلی نانسی پلوسی، رئیس پیشین مجلس نمایندگان در ساختمان کنگره دستگیر شده بود، در دادگاه به ٨ مورد اتهام، و به مجازات سختگیرانه ۲۰ سال حبس محکوم شد.

@Afsaran_ir

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.