بحران فقدان پدر در آمریکا

حدود ۱۸.۳ میلیون کودک بدون پدر در خانه زندگی می کنند که از هر ۴ کودک آمریکایی، ۱ نفر را شامل می شود.

ایالات متحده دارای بالاترین نرخ کودکانی است که در خانواده های تک والده و احتمالاً در فقر زندگی می کنند، در میان کشورهای دیگر جهان است.

@Afsaran_ir

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.