بابات چقدر دزدیده؟

ربع پهلوی در برنامه پارازیت در سال ۲۰۱۱ وقتی با سوال مجری برنامه در رابطه با دزدی های این خاندان روبه رو شد مکرر از اسناد صحبت میکرد، اسنادی که هیچ یک در دسترس نمیباشد و به مخاطبین بارها میگفت: برید و ببینید، حال کدام اسناد بماند (اسناد دزدی از مردم ایران؟)

ولی بعد از اصرار مجری رقم ۶۲ میلیون دلار دزدی را رسما اعلام کرد! خود با زبان خود گفت پدرم ۶۲ میلیون دلار از ایران دزدیده است. گرچه رقم اعلام شده خیلی خیلی پایین است و رقم رسمی چیزی حدود ۳۵ میلیارد دلار میباشد که شاه در سالهای آخر به روش های مختلف از ایران خارج کرده است.

حال میبینیم که پسر شاه رسما به دزدی پدرش اعتراف میکند ولی یک عده ساده لوح از شاه و خاندانش فردی پاک دست ساخته اند. قضاوت با شما…

@Afsaran_ir

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.