شغل ولیعهد ناکام محمدرضا پهلوی چیست؟

بیکاری؛ شغل شریف ربع پهلوی برای داشتن وقت آزاد جهت فعالیت سیاسی!!

فردی که حتی یک فعالیت اقتصادی نداشته، حتی تجربه هیچ کاری را ندارد و منبع درآمدش از طریق کمک‌های خانواده که همان اموال غارت شده ایران است داعیه تغییرات در ایران را دارد!!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.