براندازها به زمین سفت واقعیت خوردند

قرار دادن نام سپاه در لیست تروریستی دروغ و نمایشی بود

از چند مدت پیش و پس از اینکه براندازها در استراسبورگ فرانسه مقابل پارلمان اروپا تجمع کردند و پارلمان هم در یک اقدام نمایشی باب میل آنها رفتار کردند تا همین دیروز مدام از «تمام شدن کار» حرف می‌زدند حالا اما می‌بینند که شورای وزیران اتحادیه اروپا به درخواست آنها اصطلاحا گیر حقوقی داده و پیچ و خم کار زیاد است.

آنها فکر می‌کردند حداقل انگلیس و فرانسه دیگر پای کار بیایند. بخشی از زمین واقعیت را شاید بشود از همین اظهارات کارشناس بی‌بی‌سی فهم کرد که اساسا می‌گوید از اولش هم بعید بود و «می‌دانستیم اروپا به سمت گزینه تروریستی اعلام کردن سپاه نمی‌رود» و حتی این گزینه که بورل درباره دادگاه‌های اروپایی مطرح کرد هم «بعید است اجرایی شود»

او در پاسخ به تعجب مجری برنامه که می‌پرسد «با توجه به اینکه ایران علیرضا اکبری را اعدام کرده، چرا انگلیس» پای کار نیامد می‌گوید: انگلیس و حتی فرانسه هم چون نمی‌خواهند جبهه جدیدی برای خود ایجاد کنند به سمت این گزینه نمی‌روند.

@Afsaran_ir

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.